II. СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен

1.1  Първоначална

 1.2  Друга след първоначалната

 2.Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
МАШИНЕН ИНЖЕНЕР
 2.2  Професионална квалификация 

 3.Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: години
от които Учителски стаж:  години
 4.Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация

4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити


4.3  Друга квалификация 5.Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
ЕзикНиво на владеенеФайлове
  Английски език.
  Руски езикComments