I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
име: Донка         презиме: Ангелова  
фамилия: Георгиева
националност: българска
телефон: +359888944343
email: georgieva_d@abv.bg
тип на институцията : училище
име на институцията: 
Професионална гимназия "Златица"
   Заемана длъжност в момента: Учител по математика

2. ИСТОРИЯ НА ЗАЕМАНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
Период отПериод
до
Име на институциятаДлъжност

Агенция по заетостта - Дирекция бюро по труда Пирдоптрудов посредник


Народно читалище "Хр. Смирненски 1889"секретар


Аграрно-техническа професионална гимназияЗАС и домакин


3.ЛЮБИМ ЦИТАТ 
Аз мога!