Предлагаме обучение за водачи на моторни превозни средства категория „В” и „ТкТ”.

Документи се приемат текущо в деловодството на центъра.
За категория „В” е задължително да притежавате завършено основно образование.

Цена на курса: 600 лв.

В цената са включени:

- 40 часа теоретична подготовка;

- 31 часа практическа подготовка;

- вътрешни изпити по теория и практика.

Необходими документи:

декларация по образец

копие от диплома за завършено образование

2 бр. снимки


За категория „ТкТ” е задължително да притежавате свидетелство за правоуправление.

Цена на курса: 350 лв.

В цената са включени 20 часа управление на трактор с ремарке.

Необходими документи:

декларация по образец

копие от свидетелство за правоуправление кат. „В” и талон

копие от диплома за завършено образование

2 бр. снимки


За повече информация:

гр. Златица, 2080

ул. „Любен Каравелов” № 4

тел. 0888909665