РАЗПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННО-април

За времето на дистанционно обучение ще бъде в сила следното разписание на учебните часове:
1 час от 9:00 до 9:30
2 час от 9:40 до 10:10
3 час от 10:20 до 10:50
4 час от 11:10 до 11:40
5 час от 11:50 до 12:20

6 час е за обратна връзка с преподавателите, които в това време са на разположение за да отговарят на възникнали въпроси.
В дни, в които преподавател няма часове или има по-малко от 5 часа ще осъществява индивидуална работа и консултации с учениците чрез classroom.

Comments