НАЧАЛО‎ > ‎АРХИВ‎ > ‎

ПРИЕМ 2019/2020

Нашия нов билборд


Обърнахте ли внимание на новопоставения билборд на околовръстното в гр.Златица? От него можете да получите достоверна информация за прием 2019-2020 в АТПГ. Ако имате въпроси - задайте ги на горещия телефон в Дънди Прешъс Металс Челопеч.Специалности

СЕДМОКЛАСНИЦИ, ИЗБРАХТЕ ЛИ СИ СПЕЦИАЛНОСТ?


    АТПГ гр. Златица предлага обучение от 2019/2020 учебна година в актуалната за фирмите - партньори 
специалност 
"ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО"
    Обучението ще е в дуална форма, 5 годишен срок, с партниращи фирми АУРУБИС БЪЛГАРИЯ, ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ и ЕЛАЦИТЕ МЕД.


  АТПГ гр. Златица предлага обучение от 2019/2020 учебна година в заявената от фирмите - партньори специалност 
"МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ"
    Обучението ще е в дуална форма, 5 годишен срок, с партниращи фирми АУРУБИС БЪЛГАРИЯ, ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ и ЕЛАЦИТЕ МЕД.   
    

    АТПГ гр. Златица предлага обучение от 2019/2020 учебна година в утвърдената през годините и  актуална за фирмите-партньори специалност 

"АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

    Обучението ще е в дуална форма, 5 годишен срок, с партниращи фирми ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ, ГЕОСТРОЙ, ГЕОТРЕЙДИНГ и ЕЛАЦИТЕ МЕД.


    НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИНФОРМИРАН ИЗБОР! 
  
    Изберете новата форма на обучение чрез работа! Практикувайте наученото в училище, в  реална работна среда, още докато сте ученици! Не подминавайте месечната стипендия, която ще получавате по дуалното обучение! Гарантирайте си трудов договор след успешно дипломиране!

от 3 до 5 юли

Уважаеми седмокласници, 
ако вече сте направили своя информиран избор и сте решили да продължите своето обучение в АТПГ гр. Златица е необходимо:
1. Да получите от училището, в което се обучавате до момента документ за завършен 7 клас и служебна бележка с резултатите от НВО.
2. Да си закупите медицинско свидетелство от най-близката книжарница и да го заверите при своя личен лекар.
3. В срок от 3 до 5 юли (вкл.) да се регистрирате за участие в класирането с описаните по-горе документи. Що е то "дуално обучение"?

Най-общо казано дуалното образование представлява обучение чрез работа. Фирми-партньори заявяват специалностите, по които се осъществява приемът в АТПГ. По време на своето обучение учениците получават своята общообразователна подготовка в училище и  провеждат своите часове по практика в реална работна среда - на място в предприятията под наставничеството на ментори от фирмите. По време на практическото си обучение учениците получават 90% от минималната работна заплата, пропорционално на отработеното по време на практиките време, както и полагащите се транспорт, работно облекло и храна. 
Стимул за всички е и ежемесечната стипендия, получавана от тези, които не са допуснали 5 неизвинени отсъствия през месеца. 
И най-важното: 
ГАРАНТИРАН ТРУДОВ ДОГОВОР ПРИ УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ.

График по приема

   График на дейностите по прием  2019/2020

І Етап

Подаване на документи за участие в приема

3 -  5 юли 2019 г. /вкл./

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на І етап

до 11 юли 2019 г. /вкл./

ІІ

Етап

Записване на учениците, приети на І етап на класиране или подаване на заявление  за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2019г.         /вкл./

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 18 юли 2019 г. 

/вкл./

 

Записване на учениците, приети на ІІ етап

до 22 юли 2019 г. 

/вкл./

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ етап на класиране

 

23 юли      2019 г. 

/вкл./

ІІІ Етап

Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране

24 - 25 юли 2019г. 

/вкл./

 

Записване на приетите ученици на ІІІ етап на класиране

31 юли

2019 г.

 /вкл./

 

Обявяване  на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ етап на класиране

01 август

2019 г.

 

Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване

до 10 септември

2019 г. 

/вкл./