АКТУАЛНО‎ > ‎

ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!

публикувано 21.03.2018 г., 23:31 ч. от ATPG Admin

Първа пролет е денят, в който настъпва пролетното равноденствие, т.е. денят е равен на нощта.

Слънцето при видимо движение пресича пролетната равноденствена точка и от южната небесна полусфера преминава и през северната.

Пролетта настъпва на различна дата през месец март.


Ето кога настъпват първа пролет, лято, есен и зима от 2010 до 2020 г.


Март

Юни

Септември

Декември

Година

Ден

Час

Ден

Час

Ден

Час

Ден

Час

2010

20

17:32

21

11:28

23

03:09

21

23:38

2011

20

23:21

21

17:16

23

09:04

22

05:30

2012

20

05:14

20

23:09

22

14:49

21

11:12

2013

20

11:02

21

05:04

22

20:44

21

17:11

2014

20

18:57

21

10:51

23

02:29

21

23:03

2015

20

22:45

21

16:38

23

08:20

22

04:48

2016

20

04:30

20

22:34

22

14:21

21

10:44

2017

20

10:28

21

04:24

22

20:02

21

16:28

2018

20

16:15

21

10:07

23

01:54

21

22:23

2019

20

21:58

21

15:54

23

07:50

22

04:19

2020

20

03:50

20

21:44

22

13:31

21

10:02


Според Григорианския календар, въведен на 4 октомври 1582 г., една календарна година има 365 дни. Затова се налага на всеки 4 години да се добавя един ден за компенсация - 'тайнствения' 29 февруари.

На всеки 4 века се пропускат 3 високосни години (на кръгъл век, който не се дели на 4 - напр. 1700 г., 1800 г. и 1900 г., а 2000 г. е високосна).

Средната продължителност на григорианската година осреднена за 4 века е 365,2425 дни, в рамките на един век е 365,25 дни, а реалната астрономическа тропична година се равнява на 365,242374 дни.

Т.е. всяко равноденствие избързва спрямо григорианския календар през всяка календарна година. Освен това часът на равноденствието зависи силно от това дали съответната годината е високосна или не.


Comments